Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större lantbruksdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of farm animals at slaughter houses

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

Year

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

 

 

2017

2018

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

Mellankalv

Fattened calves

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

14,32

15,33

14,81

2,69

2,79

2,28

1,33

1,34

1,16

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2,39

2,52

2,43

0,44

0,46

0,37

0,22

0,22

0,19

 

 

Summa Kalv

Total calves

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

14,41

15,47

14,90

2,70

2,80

2,29

1,33

1,34

1,17

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2,40

2,53

2,44

0,44

0,46

0,37

0,22

0,22

0,19

 

 

Stut

Bullocks

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

36,21

35,57

34,03

6,50

5,91

6,01

3,25

2,94

3,05

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

11,96

11,55

11,10

2,13

1,94

1,98

1,07

0,97

1,01

 

 

Äldre tjur

Male bovine animals

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

2,65

2,87

3,12

0,44

0,54

0,50

0,18

0,23

0,23

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

1,35

1,42

1,55

0,21

0,26

0,25

0,08

0,12

0,11

 

 

Ungtjur1

Bovine animals

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

151,08

152,05

154,97

20,69

21,46

22,32

9,74

10,18

10,90

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

52,10

52,00

52,88

7,01

7,28

7,57

3,29

3,43

3,68

 

 

Yngre tjur2

Bovine animals

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

20,52

20,26

21,86

3,15

3,83

3,76

1,54

1,77

1,82

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

7,42

7,32

7,80

1,16

1,39

1,34

0,56

0,65

0,65

 

 

Summa Tjur

Total bulls

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

174,26

175,17

179,95

24,28

25,83

26,58

11,45

12,19

12,95

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

60,87

60,74

62,24

8,38

8,93

9,17

3,94

4,19

4,45

 

 

Kviga

Heifers

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

53,84

58,74

62,54

10,19

11,85

12,27

5,19

5,90

6,28

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

16,59

17,80

19,05

3,15

3,63

3,77

1,61

1,82

1,94

 

 

Ko

Cows

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

93,45

104,64

105,02

18,68

20,95

20,23

8,29

9,62

9,11

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

30,33

33,79

34,20

6,13

6,86

6,68

2,72

3,15

3,00

 

 

Ungko

Young cattle

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

33,87

36,04

36,33

6,62

7,11

7,13

3,14

3,46

3,28

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

9,93

10,45

10,64

1,96

2,09

2,12

0,94

1,02

0,97

 

 

Summa Ko

Total cows

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

127,31

140,68

141,35

25,30

28,06

27,36

11,44

13,08

12,39

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

40,26

44,24

44,84

8,09

8,95

8,81

3,65

4,18

3,97

 

 

Summa Storboskap3

Total adult cattle

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

391,62

410,16

417,87

66,27

71,64

72,21

31,33

34,11

34,67

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

129,67

134,34

137,23

21,76

23,45

23,72

10,26

11,16

11,36

 

 

Summa Nötkreatur

Total cattle

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

406,03

425,63

432,77

68,96

74,44

74,50

32,66

35,45

35,84

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

132,07

136,87

139,67

22,20

23,92

24,10

10,48

11,38

11,55


1) Ålder under 2 år. Age under 2 years.
2) Ålder över 2 år. Age above 2 years.
3) I Storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of farm animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas).
Source: Regina-slaughter (Slaughter Database of the Swedish Board of Agriculture).