Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg, Svenska äggs medlemspackerier

5. Eggs delivered to wholesalers, members of the Swedish Egg & Poultry Association

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

Year

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

 

 

2017

2018

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

118,2

122,8

129,3

20,3

21,3

..

9,0

9,9

..

 

 

 - varav ekologisk

 - of which organic

20,4

20,5

20,3

..

3,7

..

..

1,6

..


Anm. År 2019 är den preliminära uppskattningen för Svenska Äggs marknadsandel 87 %. Motsvarande andel var 87 % för år 2018 och 85,8 % för år 2017.

Note: For 2019, the Swedish Egg & Poultry Associations preliminary estimate for their market share is 87 %. The corresponding shares for 2018 was 87 % and 2017 was 85.8 %.

Källa: Svenska Ägg.
Source: Swedish Egg & Poultry Association.