Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2004

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.a. Antal slaktade djur 2018 och 2019, 1 000-tal

8.a. Number of slaughtered animals 2018 and 2019, 1 000 heads

 

2018

 

2019

 

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

 

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

Län

Stockholms

4,90

25,95

9,03

4,01

22,25

6,83

Uppsala

12,48

40,16

9,13

12,27

38,66

7,40

Södermanlands

13,66

106,14

11,07

13,59

103,21

9,18

Östergötlands

29,46

174,35

21,70

30,89

173,20

20,09

Jönköpings

34,87

8,78

14,16

34,00

4,00

12,76

Kronobergs

16,89

13,41

9,08

16,68

10,61

8,11

Kalmar

42,34

139,24

18,94

43,66

126,59

17,88

Gotlands

20,45

70,71

35,55

21,25

67,69

33,32

Blekinge

8,29

91,96

9,48

7,54

84,40

8,16

Skåne

64,66

799,61

37,40

65,69

789,30

33,65

Hallands

25,13

273,26

14,09

26,03

256,98

11,73

Västra Götalands

72,88

537,27

36,78

79,24

548,01

34,98

Värmlands

13,80

82,70

6,50

13,57

77,89

5,55

Örebro

10,47

98,92

8,89

10,69

102,54

7,74

Västmanlands

7,30

83,68

4,24

7,07

82,41

4,34

Dalarnas

8,83

8,00

7,07

8,83

7,53

6,59

Gävleborgs

11,61

19,00

6,28

11,61

17,64

5,57

Västernorrlands

6,26

7,03

2,29

5,80

5,13

1,78

Jämtlands

6,68

3,57

2,97

6,44

1,81

2,27

Västerbottens

8,53

20,47

3,21

9,06

18,95

2,49

Norrbottens

3,90

22,91

1,87

3,88

28,26

1,85

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

29,71

559,58

14,74

30,68

523,86

12,85

Götalands mellanbygder

82,40

597,80

65,62

84,89

587,60

62,83

Götalands norra slättbygder

52,63

625,79

22,20

58,36

633,11

21,00

Svealands slättbygder

51,45

402,55

41,15

50,10

391,87

34,30

Götalands skogsbygder

144,43

308,00

90,62

144,82

299,63

80,37

Mellersta Sveriges skogsbygder

24,68

52,11

16,56

25,21

50,61

15,48

Nedre Norrland

24,48

37,90

12,81

23,93

33,16

10,54

Övre Norrland

13,59

43,41

6,04

13,79

47,22

4,89

Storleksgrupp åkermark, hektar

–2,0

12,30

543,86

21,01

11,37

590,84

18,49

2,1–5,0

1,74

24,44

13,32

1,52

22,42

11,84

5,1–10,0

4,51

23,06

27,71

4,06

18,06

24,53

10,1–20,0

13,53

18,37

38,13

13,85

10,38

32,87

20,1–30,0

14,63

22,92

28,54

14,87

27,45

24,47

30,1–50,0

35,91

72,69

34,94

35,24

69,53

32,37

50,1–100,0

89,86

221,47

54,63

90,37

173,13

47,72

100,0–

250,88

1 700,33

51,46

260,50

1 655,25

49,97

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

–2,0

11,43

473,96

11,66

10,38

556,80

10,31

2,1–5,0

0,35

60,33

5,82

0,32

15,95

5,39

5,1–10,0

2,22

30,31

20,68

2,03

26,02

17,50

10,1–20,0

7,76

16,02

34,73

7,52

21,12

29,59

20,1–30,0

10,21

17,88

25,17

9,94

19,70

22,79

30,1–50,0

25,41

77,08

36,30

25,79

62,94

32,34

50,1–100,0

77,30

211,94

58,34

76,10

177,98

49,83

100,0–

288,69

1 739,62

77,03

299,70

1 686,54

74,51

Okänd

2,35

19,04

11,35

1,31

15,08

10,07

Hela Riket

425,72

2 646,17

281,09

 

433,10

2 582,13

252,33


Anm. Värdena avser slakt av lantbruksdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

 

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to a LBR-holding.