Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 2005

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2020:03
Animal products – Annual and monthly statistics 2020:03
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

 

Ökad slakt av får i mars

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2020 var 242 200 ton, varav 42 000 ton ekologisk mjölk. Jämfört med mars 2019 ökade den totala mjölkinvägningen med knappt 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 1 %.

Det producerades under mars 59 400 ton konsumtionsmjölk och 20 500 ton syrade produkter. Vidare producerades det 6 100 ton grädde, 7 300 ton ost, 1 700 ton smör samt 5 500 ton mjölkpulver. Produktionen av ost innefattade 100 ton ekologiska produkter.

37 500 nötkreatur slaktades i mars 2020. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 000 ton, vilket är en minskning med 1 % i jämförelse med mars 2019.

Under mars slaktades det 226 400 grisar. Den totala slaktvikten av gris var 21 400 ton, vilket är en ökning med drygt 2 % i förhållande till statistiken för mars 2019.

Slakten av får och lamm i mars 2020 ökade med knappt 7 % jämfört med mars 2019. Under mars 2020 slaktades det 14 300 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 280 ton.

Kvantiteten slaktade fjäderfä var i mars 13 400 ton. Jämfört med siffrorna för mars 2019 minskade slakten av fjäderfä med 2 %. Ungefär 95 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling, en kategori där slakten minskade med drygt 1 %.

Siffror för invägningen av ägg i mars var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifter tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.