Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Mar

Mar

Mar

Mar

Year

 

Jan–Mar

Mar

Mar

Mar

 

 

2017

2018

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

Mjölk

Milk

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2 817

2 760

2 704

704

700

705

243

241

242

Fetthalt (%)

Fat content

4,21

4,20

4,24

4,27

4,27

4,26

4,30

4,26

4,29

Proteinhalt (%)

Protein content

3,47

3,46

3,50

3,48

3,53

3,50

3,49

3,52

3,51

 

 

Varav ekologisk

Of which organic

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

414

465

464

121

122

123

42

42

42

Fetthalt (%)

Fat content

..

4,15

4,21

4,18

4,25

4,22

4,22

4,25

4,24

Proteinhalt (%)

Protein content

..

3,38

3,45

3,36

3,50

3,40

3,37

3,49

3,38


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture.