Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 2005

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Mar

Mar

Mar

Mar

Year

 

Jan–Mar

Mar

Mar

Mar

 

 

2017

2018

2019

2018

2019

2020

2018

2019

2020

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

761

754

733

191

186

177

66

62

59

 - varav ekologisk

 - of which organic

140

141

..

35

..

..

12

..

..

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

238

229

224

57

56

58

20

19

21

 - varav ekologisk

 - of which organic

26

26

..

7

..

..

2

..

..

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

999

983

957

248

242

235

86

81

80

 - varav ekologisk

 - of which organic

166

167

..

41

..

..

14

..

..

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

362

346

337

86

85

83

30

29

28

1,0 - 2,0 %

452

451

438

114

111

109

40

37

37

< 1,0 %

185

186

181

47

46

43

16

16

15

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

41,3

41,5

..

10,1

..

..

3,5

..

..

1,0 - 2,0 %

..

95,1

..

23,7

..

..

8,3

..

..

< 1,0 %

..

30,7

..

7,7

..

..

2,6

..

..

 

 

Grädde

Cream

105,3

102,4

96,9

26,7

24,6

22,8

9,0

8,2

6,1

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,3

5,9

..

2,0

..

..

0,5

..

..

 

 

Ost

Cheese

82,7

81,8

80,7

21,0

20,5

20,7

7,1

7,1

7,3

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,7

1,6

1,4

0,4

0,4

0,3

0,1

0,1

0,1

 

 

Smör

Butter

16,3

15,3

16,1

4,0

3,8

4,9

1,3

1,3

1,7

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

79,0

82,2

76,9

21,0

21,4

16,7

6,8

7,2

5,5


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture