Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 2006

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2020:04
Animal products – Annual and monthly statistics 2020:04
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

 

Ökad slakt av nötkreatur och gris i april 2020

Kvantiteten invägd mjölk i april 2020 var 235 400 ton, varav 40 800 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med statistiken för april 2019 minskade den totala mjölkinvägningen med drygt 2 %. Samtidigt ökade invägningen av ekologisk mjölk marginellt.

I april producerades det 57 000 ton konsumtionsmjölk och 19 400 ton syrade produkter. Det producerades även 6 000 ton grädde, 7 100 ton ost, 2 000 ton smör samt 5 600 ton mjölkpulver under månaden.

Det slaktades 37 600 nötkreatur i april 2020. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 100 ton, vilket är en ökning med ungefär 8 % jämfört med april 2019.

I april slaktades det 230 200 grisar. Den totala slaktvikten av gris var 21 700 ton, vilket är en ökning med 5 % jämfört med siffrorna för april 2019.

16 600 får och lamm slaktades i april 2020 och den totala slaktvikten av får och lamm, 350 ton, minskade med 4 %.

Kvantiteten slaktade fjäderfän var i april 14 200 ton. I förhållande till statistiken för april 2019 ökade slakten av fjäderfä med 5 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till ungefär 94 % av kyckling. Slakten av kyckling ökade med 3 % jämfört med april 2019.

Siffror för invägningen av ägg i april var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifter tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.