STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:2

 

Försäljning av handelsgödselmedel 2003/04

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English