STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

 

Den statistik över svenskt jordbruk, som redovisas i denna rapport, baseras på den officiella jordbruksstatistiken som publiceras i form av Statistiska meddelanden (SM) och i Jordbruksstatistik årsbok. Senare års officiella jordbruksstatistik publiceras på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se under rubriken Statistik och på Statistiska centralbyråns webbplats www.scb.se.

Den statistiska informationen om jordbruket inom andra EU-länder hämtas från Eurostats webbplats epp.eurostat.cec.eu.int.