STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1.1.a Antal jordbruksföretag med minst 2,1 ha åkermark per län

1.1.b Antal jordbruksföretag med minst 2,1 ha åkermark per stödområde

1.1.c Antal jordbruksföretag med minst 2,1 ha åkermark per storleksgrupp

1.2. Sysselsättning i jordbruket

1.3.a Åkerareal per län. Hektar

1.3.b Åkerareal per stödområde. Hektar

1.3.c Åkerareal per storleksgrupp jordbruksföretag. Hektar

1.3.d Genomsnittlig åkerareal per företag och län. Hektar

1.4 Åkerarealens användning i riket, femårsmedelvärden. 1000 ha

1.5.a Spannmålsareal per län. Hektar

1.5.b Spannmålsareal per stödområde. Hektar

1.6.a Vallarealer inklusive grönfoder per län. Hektar

1.6.b Vallarealer inklusive grönfoder per stödområde. Hektar

1.7 Antal husdjur

1.8.a Antal mjölkkor per län

1.8.b Antal mjölkkor per stödområde

1.8.c Antal mjölkkor efter besättningsstorlek

1.9.a Antal företag med mjölkkor per län

1.9.b Antal företag med mjölkkor per stödområde

1.9.c Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek

1.10.a Antal am- och dikor per län

1.10.b Antal am- och dikor per stödområde

1.11.a Antal kvigor, tjurar och stutar per län

1.11.b Antal kvigor, tjurar och stutar per stödområde

1.12.a Antal kalvar per län

1.12.b Antal kalvar per stödområde

1.13.a Antal får per län

1.13.b Antal får per stödområde

1.13.c Antal får (exklusive lamm) efter besättningsstorlek

1.14.a Antal företag med får (exkl. lamm) per län

1.14.b Antal företag med får (exkl. lamm) per stödområde

1.14.c Antal företag med får (exkl. lamm) efter besättningsstorlek

1.15.a Antal svin per län

1.15.b Antal svin per stödområde

1.15.c Antal svin efter besättningsstorlek

1.16.a Antal företag med svin per län

1.16.b Antal företag med svin per stödområde

1.16.c Antal företag med svin efter besättningsstorlek

1.17 Antal höns och kycklingar av värpras per län

1.18 Antal företag med höns per län

2.1 Skördar av jordbruksväxter, femårsmedelvärden. Miljoner kg

2.2 Mjölkinvägning och slakt av husdjur, femårsmedelvärden. 1000 kg

3.1 Prisindex för några av jordbrukets produktionsmedel (1994=100)

3.2 Index för avräkningspriserna på några jordbruksprodukter (1994=100)

3.3 Genomsnittliga priser på åkermark per produktionsområde. Tkr/ha

4.1 Jordbrukssektorns intäkter, kostnader och företagsinkomst 1990-2004, femårsmedeltal. Miljoner kronor

4.2 Direktersättningar av olika slag 1990 - 2004, femårsmedeltal. Miljoner kronor

4.3 Direktersättningar 1990 - 2004 per län, femårsmedeltal. Miljoner kronor

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure