STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.1.a Antal jordbruksföretag med minst 2,1 ha åkermark per län

1.1.a Number of holdings with at least 2.1 hectares of arable land by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

1 930

1 875

1 881

1 633

 

-3%

0%

-13%

Uppsala

3 197

3 037

2 878

2 528

 

-5%

-5%

-12%

Södermanlands

2 351

2 264

2 188

1 983

 

-4%

-3%

-9%

Östergötlands

4 324

4 040

3 827

3 379

 

-7%

-5%

-12%

Jönköpings

5 099

4 662

4 305

3 672

 

-9%

-8%

-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 668

3 300

2 850

2 404

 

-10%

-14%

-16%

Kalmar

4 435

4 030

3 611

3 242

 

-9%

-10%

-10%

Gotlands

2 311

2 105

1 869

1 606

 

-9%

-11%

-14%

Blekinge

1 797

1 669

1 515

1 286

 

-7%

-9%

-15%

Skåne

13 202

12 124

10 304

8 738

 

-8%

-15%

-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

5 113

4 640

4 092

3 358

 

-9%

-12%

-18%

Västra Götalands

19 650

18 033

16 260

13 637

 

-8%

-10%

-16%

Värmlands

5 148

4 613

4 350

3 379

 

-10%

-6%

-22%

Örebro

2 953

2 836

2 684

2 371

 

-4%

-5%

-12%

Västmanlands

2 642

2 468

2 432

2 094

 

-7%

-1%

-14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 000

2 722

2 413

2 078

 

-9%

-11%

-14%

Gävleborgs

3 707

3 418

3 022

2 414

 

-8%

-12%

-20%

Västernorrlands

3 822

3 342

2 915

1 864

 

-13%

-13%

-36%

Jämtlands

3 029

2 691

2 187

1 527

 

-11%

-19%

-30%

Västerbottens

4 712

3 993

3 288

2 213

 

-15%

-18%

-33%

Norrbottens

2 463

2 240

1 911

1 259

 

-9%

-15%

-34%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

98 553

90 102

80 119

65 801

 

-9%

-11%

-18%

1 Antalet företag i Habo och Mullsjö kommuner redovisas i Västra Götalands län före 1998 och i Jönköpings län därefter.