STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.5.a Spannmålsareal per län. Hektar

1.5.a Areas under cereals by county. Hectare

Län

Areal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

50 457

37 122

38 593

36 736

 

-26%

4%

-5%

Uppsala

96 216

81 017

78 523

81 097

 

-16%

-3%

3%

Södermanlands

78 865

62 616

64 522

60 281

 

-21%

3%

-7%

Östergötlands

117 035

108 335

97 237

97 910

 

-7%

-10%

1%

Jönköpings

31 623

26 494

24 274

20 566

 

-16%

-8%

-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

17 909

14 890

13 846

11 379

 

-17%

-7%

-18%

Kalmar

51 404

45 744

45 449

41 183

 

-11%

-1%

-9%

Gotlands

32 392

34 029

34 658

33 665

 

5%

2%

-3%

Blekinge

13 721

12 519

11 704

10 931

 

-9%

-7%

-7%

Skåne

231 782

231 664

221 506

228 010

 

0%

-4%

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

61 872

55 977

53 240

51 503

 

-10%

-5%

-3%

Västra Götalands

257 328

235 355

224 855

220 890

 

-9%

-4%

-2%

Värmlands

43 992

31 103

36 847

35 340

 

-29%

18%

-4%

Örebro

64 929

53 646

55 347

53 849

 

-17%

3%

-3%

Västmanlands

84 271

63 510

67 820

68 561

 

-25%

7%

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

27 090

23 114

23 634

20 620

 

-15%

2%

-13%

Gävleborgs

29 421

24 667

24 852

21 639

 

-16%

1%

-13%

Västernorrlands

12 608

8 351

9 342

6 684

 

-34%

12%

-28%

Jämtlands

5 643

3 880

3 799

2 888

 

-31%

-2%

-24%

Västerbottens

18 155

15 008

17 288

15 800

 

-17%

15%

-9%

Norrbottens

5 366

4 121

5 845

6 141

 

-23%

42%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

1 332 079

1 173 162

1 153 181

1 125 672

 

-12%

-2%

-2%

1 Arealer i Habo och Mullsjö kommuner redovisas i Västra Götalands län före 1998 och i Jönköpings län därefter.