STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.5.b Spannmålsareal per stödområde. Hektar

1.5.b Areas under cereals by less favoured area. Hectare

Stödområde

Areal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

1 362

847

1 239

1 053

 

-38%

46%

-15%

Stödområde 2a

27 671

21 419

25 439

23 464

 

-23%

19%

-8%

Stödområde 2b

22 375

16 651

17 238

13 347

 

-26%

4%

-23%

Stödområde 3

21 084

18 449

21 121

20 226

 

-12%

14%

-4%

Stödområde 4

76 551

60 456

64 318

58 004

 

-21%

6%

-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

56 434

48 423

41 645

40 602

 

-14%

-14%

-3%

Stödområde 5b

154 806

134 190

129 883

120 555

 

-13%

-3%

-7%

Stödområde 5c

69 675

54 981

53 324

50 406

 

-21%

-3%

-5%

Övriga riket

905 695

817 746

798 972

798 015

 

-10%

-2%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

1 335 653

1 173 162

1 153 181

1 125 672

 

-12%

-2%

-2%