STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.6.a Vallarealer inklusive grönfoder per län. Hektar

1.6.a Grassland on arable land incl. green fodder by county. Hectare

Län

Areal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

22 231

30 235

27 342

27 764

 

36%

-10%

2%

Uppsala

31 185

42 781

34 296

34 025

 

37%

-20%

-1%

Södermanlands

31 351

40 329

32 867

36 433

 

29%

-19%

11%

Östergötlands

48 292

63 213

51 707

56 882

 

31%

-18%

10%

Jönköpings

56 519

63 412

64 951

64 004

 

12%

2%

-1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

34 290

37 505

36 333

35 661

 

9%

-3%

-2%

Kalmar

62 041

69 324

64 184

65 645

 

12%

-7%

2%

Gotlands

31 009

35 789

35 067

37 655

 

15%

-2%

7%

Blekinge

14 390

16 096

14 892

13 973

 

12%

-7%

-6%

Skåne

93 739

113 513

96 878

99 447

 

21%

-15%

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

41 999

49 114

44 895

42 867

 

17%

-9%

-5%

Västra Götalands

157 111

189 635

162 072

157 453

 

21%

-15%

-3%

Värmlands

49 438

54 378

52 076

52 793

 

10%

-4%

1%

Örebro

24 811

32 906

28 382

27 750

 

33%

-14%

-2%

Västmanlands

20 278

29 326

20 699

21 432

 

45%

-29%

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

27 228

30 956

29 988

30 350

 

14%

-3%

1%

Gävleborgs

39 003

42 071

41 082

38 748

 

8%

-2%

-6%

Västernorrlands

40 691

41 730

39 044

36 992

 

3%

-6%

-5%

Jämtlands

35 569

38 232

37 898

35 418

 

7%

-1%

-7%

Västerbottens

50 449

51 071

46 248

43 659

 

1%

-9%

-6%

Norrbottens

30 515

30 852

27 458

23 868

 

1%

-11%

-13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

942 139

1 102 464

988 350

982 815

 

17%

-10%

-1%

1 Arealer i Habo och Mullsjö kommuner redovisas i Västra Götalands län före 1998 och i Jönköpings län därefter.