STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.6.b Vallarealer inklusive grönfoder per stödområde. Hektar

1.6.b Grassland on arable land incl. green fodder by less favoured area. Hectare

Stödområde

Areal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

27 482

27 985

24 105

20 712

 

2%

-14%

-14%

Stödområde 2a

92 604

95 283

89 570

84 160

 

3%

-6%

-6%

Stödområde 2b

58 239

60 935

58 715

55 883

 

5%

-4%

-5%

Stödområde 3

44 668

46 586

44 020

39 835

 

4%

-6%

-10%

Stödområde 4

69 568

77 457

76 141

79 421

 

11%

-2%

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

149 257

160 004

152 423

157 664

 

7%

-5%

3%

Stödområde 5b

180 189

202 962

189 702

184 834

 

13%

-7%

-3%

Stödområde 5c

65 444

73 697

67 231

71 306

 

13%

-9%

6%

Övriga riket

283 087

357 558

286 449

288 998

 

26%

-20%

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

970 537

1 102 464

988 350

982 815

 

14%

-10%

-1%