STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.8.a Antal mjölkkor per län

1.8.a Number of dairy cows by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

10 119

8 189

6 748

5 098

 

-19%

-18%

-24%

Uppsala

20 325

18 622

14 527

11 952

 

-8%

-22%

-18%

Södermanlands

22 543

18 987

14 845

13 091

 

-16%

-22%

-12%

Östergötlands

35 245

32 545

29 023

29 056

 

-8%

-11%

0%

Jönköpings 

40 573

36 703

35 580

33 231

 

-10%

-3%

-7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

21 426

17 875

16 299

15 761

 

-17%

-9%

-3%

Kalmar

46 292

44 155

42 392

41 490

 

-5%

-4%

-2%

Gotlands

20 063

19 599

17 482

16 778

 

-2%

-11%

-4%

Blekinge

9 202

7 661

6 661

5 638

 

-17%

-13%

-15%

Skåne

68 099

60 413

52 023

44 835

 

-11%

-14%

-14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

30 671

28 444

27 387

27 376

 

-7%

-4%

0%

Västra Götalands 

103 523

92 275

79 078

70 772

 

-11%

-14%

-11%

Värmlands

18 217

15 568

12 839

10 898

 

-15%

-18%

-15%

Örebro

15 358

14 553

12 470

9 312

 

-5%

-14%

-25%

Västmanlands

11 731

10 718

8 421

6 189

 

-9%

-21%

-27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14 868

13 602

11 350

8 984

 

-9%

-17%

-21%

Gävleborgs

17 808

15 401

13 129

10 583

 

-14%

-15%

-19%

Västernorrlands

14 755

12 269

10 627

9 286

 

-17%

-13%

-13%

Jämtlands

14 017

12 866

12 216

10 099

 

-8%

-5%

-17%

Västerbottens

21 195

18 616

16 486

15 355

 

-12%

-11%

-7%

Norrbottens

12 827

10 370

8 937

7 918

 

-19%

-14%

-11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

568 857

509 431

448 520

403 702

 

-10%

-12%

-10%