STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.8.b Antal mjölkkor per stödområde

1.8.b Number of dairy cows by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

10 546

8 974

7 247

5 562

 

-15%

-19%

-23%

Stödområde 2a

38 215

33 675

30 494

27 544

 

-12%

-9%

-10%

Stödområde 2b

22 609

19 073

17 148

14 589

 

-16%

-10%

-15%

Stödområde 3

16 698

14 322

12 172

9 749

 

-14%

-15%

-20%

Stödområde 4

32 773

28 070

23 064

19 411

 

-14%

-18%

-16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

83 251

69 853

61 715

65 593

 

-16%

-12%

6%

Stödområde 5b

121 345

108 629

96 940

82 075

 

-10%

-11%

-15%

Stödområde 5c

44 882

39 073

34 783

32 505

 

-13%

-11%

-7%

Övriga riket

206 090

187 761

164 957

146 674

 

-9%

-12%

-11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

576 409

509 431

448 520

403 702

 

-12%

-12%

-10%