STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.8.c Antal mjölkkor efter besättningsstorlek

1.8.c Number of dairy cows by herd size

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2003

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 03

1

- 9

33 011

13 960

7 396

3 123

 

-58%

-47%

-58%

10

- 24

221 217

132 374

84 842

47 855

 

-40%

-36%

-44%

25

- 49

224 258

227 443

188 880

145 063

 

1%

-17%

-23%

50

- 74

53 252

75 557

85 049

87 283

 

42%

13%

3%

75

-

37 119

60 097

82 353

119 196

 

62%

37%

45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

568 857

509 431

448 520

402 520

 

-10%

-12%

-10%