STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.9.a Antal företag med mjölkkor per län

1.9.a Number of holdings with dairy cows by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

412

268

206

123

 

-35%

-23%

-40%

Uppsala

892

662

455

284

 

-26%

-31%

-38%

Södermanlands

695

495

350

249

 

-29%

-29%

-29%

Östergötlands

1 317

942

706

525

 

-28%

-25%

-26%

Jönköpings 

2 135

1 395

1 162

791

 

-35%

-17%

-32%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 179

747

564

396

 

-37%

-24%

-30%

Kalmar

1 894

1 347

1 070

751

 

-29%

-21%

-30%

Gotlands

938

702

534

376

 

-25%

-24%

-30%

Blekinge

476

328

241

160

 

-31%

-27%

-34%

Skåne

2 874

1 873

1 356

851

 

-35%

-28%

-37%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 537

1 003

782

523

 

-35%

-22%

-33%

Västra Götalands 

5 176

3 454

2 543

1 669

 

-33%

-26%

-34%

Värmlands

948

600

449

255

 

-37%

-25%

-43%

Örebro

685

478

356

205

 

-30%

-26%

-42%

Västmanlands

489

333

238

135

 

-32%

-29%

-43%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

812

603

443

258

 

-26%

-27%

-42%

Gävleborgs

1 035

729

532

329

 

-30%

-27%

-38%

Västernorrlands

1 041

645

463

287

 

-38%

-28%

-38%

Jämtlands

901

648

491

296

 

-28%

-24%

-40%

Västerbottens

1 408

949

685

452

 

-33%

-28%

-34%

Norrbottens

691

474

337

232

 

-31%

-29%

-31%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

27 535

18 675

13 963

9 147

 

-32%

-25%

-34%