STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.9.b Antal företag med mjölkkor per stödområde

1.9.b Number of holdings with dairy cows by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

876

621

409

215

 

-29%

-34%

-47%

Stödområde 2a

2 100

1 571

1 170

784

 

-25%

-26%

-33%

Stödområde 2b

1 284

906

676

429

 

-29%

-25%

-37%

Stödområde 3

1 008

729

536

303

 

-28%

-26%

-43%

Stödområde 4

1 476

1 054

775

386

 

-29%

-26%

-50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

4 616

3 079

2 323

1 757

 

-33%

-25%

-24%

Stödområde 5b

5 376

3 915

2 960

1 840

 

-27%

-24%

-38%

Stödområde 5c

1 606

1 183

919

654

 

-26%

-22%

-29%

Övriga riket

7 579

5 617

4 195

2 779

 

-26%

-25%

-34%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

25 921

18 675

13 963

9 147

 

-28%

-25%

-34%