STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.9.c Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek

1.9.c Number of holdings with dairy cows by herd size

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2003

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 03

1

- 9

6 123

2 417

1 425

450

 

-61%

-41%

-68%

10

- 24

13 309

7 714

4 862

2 711

 

-42%

-37%

-44%

25

- 49

6 848

6 716

5 485

4 101

 

-2%

-18%

-25%

50

- 74

918

1 290

1 458

1 462

 

41%

13%

0%

75

-

337

538

733

996

 

60%

36%

36%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

27 535

18 675

13 963

9 720

 

-32%

-25%

-30%