STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.10.a Antal am- och dikor per län

1.10.a Number of suckler cows by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

1 578

4 360

3 878

3 593

 

176%

-11%

-7%

Uppsala

1 934

6 769

5 359

4 592

 

250%

-21%

-14%

Södermanlands

2 292

7 059

6 001

5 463

 

208%

-15%

-9%

Östergötlands

3 742

11 897

11 744

12 023

 

218%

-1%

2%

Jönköpings 

4 175

10 271

11 671

13 229

 

146%

14%

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4 103

7 565

8 139

8 739

 

84%

8%

7%

Kalmar

4 388

10 188

10 766

11 791

 

132%

6%

10%

Gotlands

1 581

4 688

5 432

5 062

 

197%

16%

-7%

Blekinge

2 568

5 148

5 420

5 542

 

100%

5%

2%

Skåne

19 562

37 851

35 461

36 048

 

93%

-6%

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 972

9 074

8 437

7 895

 

128%

-7%

-6%

Västra Götalands 

8 989

29 472

26 856

26 474

 

228%

-9%

-1%

Värmlands

820

3 488

5 483

6 827

 

325%

57%

25%

Örebro

939

4 011

4 134

4 351

 

327%

3%

5%

Västmanlands

1 076

4 185

3 091

2 994

 

289%

-26%

-3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

502

2 284

3 389

4 298

 

355%

48%

27%

Gävleborgs

476

2 222

3 468

4 217

 

367%

56%

22%

Västernorrlands

383

1 260

2 239

3 492

 

229%

78%

56%

Jämtlands

541

1 531

2 394

3 090

 

183%

56%

29%

Västerbottens

450

937

985

1 413

 

108%

5%

43%

Norrbottens

128

318

454

597

 

148%

43%

31%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

64 199

164 578

164 801

171 730

 

156%

0%

4%