STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.10.b Antal am- och dikor per stödområde

1.10.b Number of suckler cows by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

386

677

916

1 500

 

76%

35%

64%

Stödområde 2a

1 057

2 200

3 250

4 521

 

108%

48%

39%

Stödområde 2b

877

2 018

3 490

5 020

 

130%

73%

44%

Stödområde 3

917

2 407

4 068

5 655

 

162%

69%

39%

Stödområde 4

1 958

6 510

8 888

9 382

 

232%

37%

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

15 050

28 849

30 989

35 992

 

92%

7%

16%

Stödområde 5b

15 183

34 031

36 745

37 627

 

124%

8%

2%

Stödområde 5c

5 786

13 358

12 651

13 033

 

131%

-5%

3%

Övriga riket

33 328

74 528

63 803

59 000

 

124%

-14%

-8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

74 544

164 578

164 801

171 730

 

121%

0%

4%