STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.11.a Antal kvigor, tjurar och stutar per län

1.11.a Number of heifers, bulls and steers by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

8 166

8 985

9 069

7 785

 

10%

1%

-14%

Uppsala

16 594

19 104

18 675

15 109

 

15%

-2%

-19%

Södermanlands

19 654

21 040

20 634

17 241

 

7%

-2%

-16%

Östergötlands

34 821

37 459

40 362

38 315

 

8%

8%

-5%

Jönköpings 

41 081

39 259

48 165

45 782

 

-4%

23%

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

23 246

22 652

26 640

24 826

 

-3%

18%

-7%

Kalmar

44 769

43 877

52 684

50 726

 

-2%

20%

-4%

Gotlands

22 496

23 935

24 877

21 450

 

6%

4%

-14%

Blekinge

10 081

10 374

12 015

10 598

 

3%

16%

-12%

Skåne

87 506

87 635

82 713

73 236

 

0%

-6%

-11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

35 150

34 935

35 417

30 597

 

-1%

1%

-14%

Västra Götalands 

94 474

102 868

104 947

92 898

 

9%

2%

-11%

Värmlands

12 518

14 111

17 959

16 971

 

13%

27%

-6%

Örebro

11 069

14 283

15 876

13 475

 

29%

11%

-15%

Västmanlands

8 654

10 725

10 620

7 914

 

24%

-1%

-25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

9 562

11 442

13 405

12 135

 

20%

17%

-9%

Gävleborgs

12 017

14 486

16 019

14 757

 

21%

11%

-8%

Västernorrlands

9 501

10 467

12 477

11 412

 

10%

19%

-9%

Jämtlands

9 492

10 680

12 716

11 605

 

13%

19%

-9%

Västerbottens

14 493

14 919

16 755

15 488

 

3%

12%

-8%

Norrbottens

7 952

7 675

8 105

7 105

 

-3%

6%

-12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

533 296

560 911

600 130

539 425

 

5%

7%

-10%