STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.11.b Antal kvigor, tjurar och stutar per stödområde

1.11.b Number of heifers, bulls and steers by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

6 459

6 449

6 836

6 194

 

0%

6%

-9%

Stödområde 2a

27 203

26 904

30 888

28 503

 

-1%

15%

-8%

Stödområde 2b

15 383

16 599

19 569

18 091

 

8%

18%

-8%

Stödområde 3

11 039

13 299

16 384

15 272

 

20%

23%

-7%

Stödområde 4

22 721

25 718

30 046

26 627

 

13%

17%

-11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

86 687

84 429

97 318

100 541

 

-3%

15%

3%

Stödområde 5b

115 711

118 971

134 051

113 936

 

3%

13%

-15%

Stödområde 5c

41 122

42 075

46 255

43 206

 

2%

10%

-7%

Övriga riket

217 133

226 466

218 784

187 055

 

4%

-3%

-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

543 458

560 911

600 130

539 425

 

3%

7%

-10%