STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.12.a Antal kalvar per län

1.12.a Number of calves by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

8 960

10 588

8 719

7 431

 

18%

-18%

-15%

Uppsala

17 914

21 562

17 020

15 898

 

20%

-21%

-7%

Södermanlands

19 891

22 591

17 451

16 991

 

14%

-23%

-3%

Östergötlands

33 978

40 965

34 524

37 095

 

21%

-16%

7%

Jönköpings 

36 964

40 819

39 351

42 464

 

10%

-4%

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

21 755

22 544

20 290

22 695

 

4%

-10%

12%

Kalmar

42 328

45 360

41 631

46 313

 

7%

-8%

11%

Gotlands

18 521

21 836

18 946

19 318

 

18%

-13%

2%

Blekinge

9 694

11 274

9 602

9 704

 

16%

-15%

1%

Skåne

75 627

83 212

70 052

73 173

 

10%

-16%

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

31 892

34 615

29 695

30 454

 

9%

-14%

3%

Västra Götalands 

96 404

111 340

88 623

87 174

 

15%

-20%

-2%

Värmlands

14 447

16 805

15 671

16 687

 

16%

-7%

6%

Örebro

13 470

16 913

13 780

13 900

 

26%

-19%

1%

Västmanlands

10 387

13 510

8 800

8 645

 

30%

-35%

-2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10 342

13 124

11 219

11 235

 

27%

-15%

0%

Gävleborgs

12 827

15 646

13 391

13 236

 

22%

-14%

-1%

Västernorrlands

10 595

11 533

10 009

9 845

 

9%

-13%

-2%

Jämtlands

9 798

11 718

10 135

10 091

 

20%

-14%

0%

Västerbottens

17 092

17 106

13 839

14 323

 

0%

-19%

3%

Norrbottens

8 412

8 508

6 721

6 935

 

1%

-21%

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

521 298

591 569

499 469

513 607

 

13%

-16%

3%