STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.12.b Antal kalvar per stödområde

1.12.b Number of calves by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

7 964

7 717

5 942

5 638

 

2%

6%

-9%

Stödområde 2a

28 688

30 025

25 002

26 151

 

1%

15%

-8%

Stödområde 2b

15 888

17 959

15 934

15 677

 

10%

18%

-8%

Stödområde 3

12 873

15 320

14 094

14 101

 

23%

23%

-7%

Stödområde 4

24 878

29 165

25 322

25 926

 

15%

17%

-11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

77 841

84 196

77 374

91 595

 

-1%

15%

3%

Stödområde 5b

106 371

120 961

106 848

106 463

 

5%

13%

-15%

Stödområde 5c

38 539

43 755

38 885

40 399

 

4%

10%

-7%

Övriga riket

210 992

242 471

190 067

187 657

 

6%

-3%

-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

524 032

591 569

499 469

513 607

 

13%

-16%

3%