STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.13.a Antal får per län

1.13.a Number of sheep by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

14 468

20 175

17 103

15 191

 

39%

-15%

-11%

Uppsala

12 034

20 724

15 198

15 390

 

72%

-27%

1%

Södermanlands

15 958

23 239

17 460

18 629

 

46%

-25%

7%

Östergötlands

31 112

35 206

31 580

36 948

 

13%

-10%

17%

Jönköpings 

21 848

18 625

19 362

21 931

 

-15%

4%

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15 816

12 970

13 383

14 546

 

-18%

3%

9%

Kalmar

36 052

30 331

30 707

38 503

 

-16%

1%

25%

Gotlands

49 105

59 132

62 778

59 329

 

20%

6%

-5%

Blekinge

5 877

8 905

10 969

11 981

 

52%

23%

9%

Skåne

28 471

42 546

37 939

40 417

 

49%

-11%

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

16 047

20 014

16 401

18 178

 

25%

-18%

11%

Västra Götalands 

53 458

74 118

64 161

68 790

 

39%

-13%

7%

Värmlands

15 651

18 893

19 381

18 436

 

21%

3%

-5%

Örebro

8 371

14 154

11 294

14 126

 

69%

-20%

25%

Västmanlands

6 357

12 710

8 375

9 856

 

100%

-34%

18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10 851

13 761

12 450

12 757

 

27%

-10%

2%

Gävleborgs

12 578

13 713

12 205

12 783

 

9%

-11%

5%

Västernorrlands

16 679

13 849

10 421

8 631

 

-17%

-25%

-17%

Jämtlands

12 479

10 085

8 984

8 537

 

-19%

-11%

-5%

Västerbottens

12 623

12 585

9 046

10 585

 

0%

-28%

17%

Norrbottens

4 671

7 693

8 052

10 015

 

65%

5%

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

400 506

483 428

437 249

465 561

 

21%

-10%

6%