STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.13.b Antal får per stödområde

1.13.b Number of sheep by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

12 488

11 590

9 417

9 447

 

-7%

-19%

0%

Stödområde 2a

21 051

21 347

18 740

22 976

 

1%

-12%

23%

Stödområde 2b

21 190

18 830

15 815

13 541

 

-11%

-16%

-14%

Stödområde 3

16 902

18 053

16 600

16 380

 

7%

-8%

-1%

Stödområde 4

20 368

28 134

27 351

25 546

 

38%

-3%

-7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

58 646

60 560

60 379

84 685

 

3%

0%

40%

Stödområde 5b

99 721

116 788

117 649

128 182

 

17%

1%

9%

Stödområde 5c

36 755

39 535

36 111

41 542

 

8%

-9%

15%

Övriga riket

118 473

168 584

135 187

123 262

 

42%

-20%

-9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

405 595

483 420

437 249

465 561

 

19%

-10%

6%