STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.13.c Antal får (exklusive lamm) efter besättningsstorlek

1.13.c Number of sheep (excl. lamb) by herd size

Besättningsstorlek, antal får

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2003

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 03

1

- 9

26 898

25 129

14 186

11 419

 

-7%

-44%

-20%

10

- 24

41 792

51 886

48 083

45 885

 

24%

-7%

-5%

25

- 49

36 331

45 924

45 196

46 246

 

26%

-2%

2%

50

-

58 632

72 797

86 179

106 913

 

24%

18%

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

163 653

195 736

193 644

210 463

 

20%

-1%

9%