STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.1.c Antal jordbruksföretag med minst 2,1 ha åkermark per storleksgrupp

1.1.c Number of holdings with at least 2.1 hectares of arable land by area size

Storleksgrupp, ha

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

2,1

- 5,0

15 394

13 670

11 344

9 176

 

-11%

-17%

-19%

5,1

- 10,0

19 561

17 802

15 229

11 224

 

-9%

-14%

-26%

10,1

- 20,0

21 349

19 128

16 656

12 926

 

-10%

-13%

-22%

20,1

- 30,0

12 576

10 803

9 295

7 386

 

-14%

-14%

-21%

30,1

- 50,0

14 504

13 128

11 445

9 054

 

-9%

-13%

-21%

50,1

- 100,0

11 308

11 230

10 969

9 906

 

-1%

-2%

-10%

100,1

-

3 861

4 341

5 181

6 129

 

12%

19%

18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

98 553

90 102

80 119

65 801

 

-9%

-11%

-18%