STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.14.a Antal företag med får (exkl. lamm) per län

1.14.a Number of holdings with sheep (excl. lamb) by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

268

340

307

255

 

27%

-10%

-17%

Uppsala

286

372

282

296

 

30%

-24%

5%

Södermanlands

259

347

276

243

 

34%

-20%

-12%

Östergötlands

414

513

401

509

 

24%

-22%

27%

Jönköpings 

559

564

452

468

 

1%

-20%

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

349

333

274

253

 

-5%

-18%

-8%

Kalmar

520

505

407

472

 

-3%

-19%

16%

Gotlands

521

540

483

408

 

4%

-11%

-16%

Blekinge

178

211

197

166

 

19%

-7%

-16%

Skåne

992

1 169

768

647

 

18%

-34%

-16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

625

626

421

367

 

0%

-33%

-13%

Västra Götalands 

1 657

1 970

1 510

1 640

 

19%

-23%

9%

Värmlands

540

575

493

399

 

6%

-14%

-19%

Örebro

229

328

233

299

 

43%

-29%

28%

Västmanlands

163

259

160

195

 

59%

-38%

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

276

311

270

305

 

13%

-13%

13%

Gävleborgs

340

392

298

351

 

15%

-24%

18%

Västernorrlands

424

383

254

202

 

-10%

-34%

-20%

Jämtlands

284

268

195

178

 

-6%

-27%

-9%

Västerbottens

521

479

314

331

 

-8%

-34%

5%

Norrbottens

227

248

214

251

 

9%

-14%

17%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

9 632

10 733

8 209

8 237

 

11%

-24%

0%