STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.15.a Antal svin per län

1.15.a Number of pigs by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

23 107

29 036

20 167

16 128

 

26%

-31%

-20%

Uppsala

61 579

73 307

69 486

46 954

 

19%

-5%

-32%

Södermanlands

58 987

71 434

78 469

63 732

 

21%

10%

-19%

Östergötlands

102 643

128 139

129 572

129 401

 

25%

1%

0%

Jönköpings 

33 167

28 622

28 773

21 484

 

-14%

1%

-25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

37 791

34 643

19 402

16 531

 

-8%

-44%

-15%

Kalmar

100 788

103 117

104 992

93 226

 

2%

2%

-11%

Gotlands

60 821

58 680

55 144

66 375

 

-4%

-6%

20%

Blekinge

74 231

69 436

48 150

38 207

 

-6%

-31%

-21%

Skåne

836 300

787 678

666 595

536 689

 

-6%

-15%

-19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

319 622

300 331

303 014

239 123

 

-6%

1%

-21%

Västra Götalands 

353 846

407 756

357 443

305 014

 

15%

-12%

-15%

Värmlands

38 366

49 344

55 190

54 129

 

29%

12%

-2%

Örebro

35 764

44 207

45 559

50 536

 

24%

3%

11%

Västmanlands

43 330

54 896

62 447

64 015

 

27%

14%

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

11 526

12 077

8 890

6 976

 

5%

-26%

-22%

Gävleborgs

14 579

18 100

14 008

12 052

 

24%

-23%

-14%

Västernorrlands

10 177

12 683

12 647

13 674

 

25%

0%

8%

Jämtlands

5 667

5 821

4 706

3 038

 

3%

-19%

-35%

Västerbottens

34 238

31 742

22 424

26 467

 

-7%

-29%

18%

Norrbottens

7 131

7 356

8 135

14 285

 

3%

11%

76%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

2 263 660

2 328 405

2 115 213

1 818 037

 

3%

-9%

-14%