STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.15.b Antal svin per stödområde

1.15.b Number of pigs by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

1 469

1 995

694

205

 

36%

-65%

-70%

Stödområde 2a

41 952

41 952

34 405

42 400

 

0%

-18%

23%

Stödområde 2b

18 828

22 552

20 259

22 022

 

20%

-10%

9%

Stödområde 3

16 866

16 678

12 485

12 825

 

-1%

-25%

3%

Stödområde 4

51 063

62 503

67 516

61 558

 

22%

8%

-9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

90 924

79 328

63 068

46 011

 

-13%

-20%

-27%

Stödområde 5b

242 432

244 328

189 703

149 015

 

1%

-22%

-21%

Stödområde 5c

74 222

75 891

59 674

65 059

 

2%

-21%

9%

Övriga riket

1 726 188

1 783 178

1 667 408

1 418 942

 

3%

-6%

-15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

2 263 943

2 328 405

2 115 213

1 818 037

 

3%

-9%

-14%