STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.15.c Antal svin efter besättningsstorlek

1.15.c Number of pigs by herd size

Besättningsstorlek, antal svin

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2003

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 03

1

- 2

2 828

1 790

672

415

 

-37%

-62%

-38%

3

- 9

9 415

6 932

2 953

1 489

 

-26%

-57%

-50%

10

- 24

35 787

26 835

10 617

5 159

 

-25%

-60%

-51%

25

- 99

238 688

165 465

69 369

32 284

 

-31%

-58%

-53%

100

- 249

425 213

322 176

151 735

85 879

 

-24%

-53%

-43%

250

- 499

486 628

482 643

293 462

193 432

 

-1%

-39%

-34%

500

-

1 065 101

1 322 564

1 586 405

1 584 467

 

24%

20%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

2 263 660

2 328 405

2 115 213

1 903 126

 

3%

-9%

-10%