STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.16.b Antal företag med svin per stödområde

1.16.b Number of holdings with pigs by less favoured area

Stödområde

Antal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

115

121

44

8

 

5%

-64%

-82%

Stödområde 2a

435

376

155

94

 

-14%

-59%

-39%

Stödområde 2b

309

229

94

54

 

-26%

-59%

-43%

Stödområde 3

290

207

111

53

 

-28%

-46%

-52%

Stödområde 4

342

349

174

94

 

2%

-50%

-46%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

1 507

1 213

486

248

 

-20%

-60%

-49%

Stödområde 5b

2 453

1 974

930

427

 

-20%

-53%

-54%

Stödområde 5c

538

476

219

113

 

-12%

-54%

-48%

Övriga riket

8 160

6 865

3 800

2 103

 

-16%

-45%

-45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

14 149

11 810

6 014

3 194

 

-17%

-49%

-47%