STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.16.c Antal företag med svin efter besättningsstorlek

1.16.c Number of holdings with pigs by herd size

Besättningsstorlek, antal svin

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2003

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 03

1

- 2

1 869

1 144

438

261

 

-39%

-62%

-40%

3

- 9

1 762

1 284

548

287

 

-27%

-57%

-48%

10

- 24

2 209

1 659

676

324

 

-25%

-59%

-52%

25

- 99

4 402

3 071

1 280

582

 

-30%

-58%

-55%

100

- 249

2 669

1 982

927

517

 

-26%

-53%

-44%

250

- 499

1 409

1 382

810

530

 

-2%

-41%

-35%

500

-

1 087

1 288

1 333

1 175

 

18%

3%

-12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

15 407

11 810

6 014

3 676

 

-23%

-49%

-39%