STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.17 Antal höns och kycklingar av värpras per län

1.17 Number of fowls and chickens by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

228 231

188 741

176 736

97 910

 

-17%

-6%

-45%

Uppsala

312 973

243 308

145 755

60 277

 

-22%

-40%

-59%

Södermanlands

317 240

233 529

258 654

319 145

 

-26%

11%

23%

Östergötlands

1 254 276

1 166 079

1 283 965

1 215 126

 

-7%

10%

-5%

Jönköpings 

208 091

175 501

125 999

109 011

 

-16%

-28%

-13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

273 499

256 177

155 827

133 201

 

-6%

-39%

-15%

Kalmar

647 377

725 580

690 218

640 588

 

12%

-5%

-7%

Gotlands

179 312

146 733

217 204

262 633

 

-18%

48%

21%

Blekinge

304 203

245 799

182 141

206 555

 

-19%

-26%

13%

Skåne

1 513 702

1 651 585

1 632 443

1 174 003

 

9%

-1%

-28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 246 663

1 064 569

1 107 101

601 327

 

-15%

4%

-46%

Västra Götalands 

1 279 454

1 202 449

1 067 033

975 073

 

-6%

-11%

-9%

Värmlands

62 581

59 351

66 820

43 967

 

-5%

13%

-34%

Örebro

182 537

185 278

205 260

374 258

 

2%

11%

82%

Västmanlands

119 991

90 670

116 070

63 232

 

-24%

28%

-46%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

107 183

91 131

45 438

46 888

 

-15%

-50%

3%

Gävleborgs

49 582

51 759

74 271

121 581

 

4%

43%

64%

Västernorrlands

114 929

111 201

96 794

36 419

 

-3%

-13%

-62%

Jämtlands

38 304

37 249

35 879

22 870

 

-3%

-4%

-36%

Västerbottens

129 988

105 401

134 954

104 442

 

-19%

28%

-23%

Norrbottens

64 089

61 262

31 280

11 460

 

-4%

-49%

-63%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

8 634 231

8 093 352

7 849 842

6 619 962

 

-6%

-3%

-16%