STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.2. Sysselsättning i jordbruket

1.2. Occupation in agriculture

 

Antal

 

Förändring under perioden

1995

1999

2003

 

1996-99

2000-03

A. Antal sysselsatta personer

 

 

 

 

 

 

Satdigvarande sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

53 848

51 208

48 533

 

-5%

-5%

 

Män

110 376

105 645

95 720

 

-4%

-9%

 

Summa

164 224

156 853

144 253

 

-4%

-8%

 

 

 

 

 

 

 

Tillfälligt sysselsatta

32 216

20 215

23 697

 

-37%

17%

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

196 440

177 068

167 950

 

-10%

-5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Antal årsverken

 

 

 

 

 

 

Satdigvarande sysselsatta

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

21 053

17 668

17 544

 

-16%

-1%

 

Män

62 346

53 978

50 238

 

-13%

-7%

 

Summa

83 399

71 646

67 782

 

-14%

-5%

 

 

 

 

 

 

 

Tillfälligt sysselsatta

4 274

2 596

2 880

 

-39%

11%

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

87 673

74 242

70 662

 

-15%

-5%