STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.18 Antal företag med höns per län

1.18 Number of holdings with fowls by county

Län

Antal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

307

278

210

262

 

-9%

-24%

25%

Uppsala

490

387

213

146

 

-21%

-45%

-31%

Södermanlands

372

329

261

163

 

-12%

-21%

-37%

Östergötlands

634

506

311

233

 

-20%

-39%

-25%

Jönköpings 

1 409

1 027

575

575

 

-27%

-44%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

683

520

298

220

 

-24%

-43%

-26%

Kalmar

950

641

413

395

 

-33%

-36%

-4%

Gotlands

277

213

124

146

 

-23%

-42%

18%

Blekinge

331

246

150

174

 

-26%

-39%

16%

Skåne

2 011

1 409

841

580

 

-30%

-40%

-31%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

783

512

296

297

 

-35%

-42%

1%

Västra Götalands 

3 034

2 303

1 364

981

 

-24%

-41%

-28%

Värmlands

355

346

223

158

 

-3%

-36%

-29%

Örebro

359

321

213

193

 

-11%

-34%

-9%

Västmanlands

282

246

141

157

 

-13%

-43%

11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

227

249

184

148

 

10%

-26%

-20%

Gävleborgs

262

288

187

154

 

10%

-35%

-18%

Västernorrlands

278

248

148

93

 

-11%

-40%

-37%

Jämtlands

209

195

121

86

 

-7%

-38%

-29%

Västerbottens

219

213

121

180

 

-3%

-43%

49%

Norrbottens

76

96

47

35

 

26%

-51%

-25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

13 548

10 573

6 441

5 376

 

-22%

-39%

-17%