STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.1 Prisindex för några av jordbrukets produktionsmedel (1994=100)

3.1 Price Index for some means of production (1994=100)

Produktionsmedel

År

1994

1995

1999

2004

Utsäde

100

93,8

103,1

98,5

Energi och smörjmedel

100

108,5

135,1

195,8

Gödnings- och jordförbättringsmedel

100

128,3

116,5

150,0

Fodermedel

100

97,8

89,8

101,8

Underhåll av byggnader

100

106,0

109,5

124,3

Maskiner och redskap, avskrivning

100

107,0

113,6

133,0

Byggnader, avskrivning

100

101,5

103,4

116,8

 

 

 

 

 

Totalt

100

104,0

108,7

128,1