STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.2 Index för avräkningspriserna på några jordbruksprodukter (1994=100)

3.2 Price Index for some agricultural product (1994=100)

Produkt

År

1994

1995

1999

2004

Vete

100

111,4

94,5

85,4

Råg

100

107,9

95,6

77,4

Korn

100

108,7

90,8

74,7

Havre

100

107,0

92,8

68,5

Matpotatis

100

146,3

161,4

129,5

Sockerbetor

100

118,4

120,7

127,0

Vegetabilier totalt

100

111,5

106,6

105,1

 

 

 

 

 

Mjölk

100

102,2

101,8

96,8

Ägg

100

84,6

78,1

87,6

Nötkött

100

96,4

79,4

67,3

Griskött

100

90,2

69,5

73,6

Fjäderfäkött

100

96,2

87,1

88,2

Animalier totalt

100

96,2

85,6

82,4

 

 

 

 

 

Totalt

100

98,7

90,1

88,0