STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3.3 Genomsnittliga priser på åkermark per produktionsområde. Tkr/ha

3.3 Average prices on arable land by production area. 1000 SEK/ha

Produktionsområde

Pris per ha

 

 

Förändring

1994

1999

2004

 

 

1995-1999

2000-2004

Götalands södra slättbygder

24,9

39,2

60,1

 

 

57%

53%

Götalands mellanbygder

13,7

20,9

30,2

 

 

53%

44%

Götalands norra slättbygder

11,7

19

25,1

 

 

62%

32%

Svealands slättbygder

8,0

11,9

19,4

 

 

49%

63%

Götalands skogsbygder

8,5

11,7

16,1

 

 

38%

38%

Mellersta Sveriges skogsbygder

5,8

7,2

10,1

 

 

24%

40%

Nedre Norrland

2,4

3,2

3,6

 

 

33%

13%

Övre Norrland

2,3

3,2

3,5

 

 

39%

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

10,9

15,4

22,4

 

 

41%

45%