STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.1 Jordbrukssektorns intäkter, kostnader och företagsinkomst 1990-2004, femårsmedeltal. Miljoner kronor

4.1 Receipts, costs and net result in agriculture 1990-2003, 5 years averages. MSEK

Intäkts- respektive kostnadsslag

Femårsmedeltal

 

Andelar

 

Förändring

1990/ 94

1995/ 99

2000/ 03*

 

1990/ 94

1995/ 99

2000/ 03

 

90/94-95/99

95/99-00/03

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion

14 132

14 944

15 490

 

35%

34%

33%

 

6%

4%

Animalieproduktion

20 995

20 198

19 824

 

52%

46%

42%

 

-4%

-2%

Övrig produktion

1 214

1 908

2 899

 

3%

4%

6%

 

57%

52%

Direktersättningar, totalt

3 966

6 952

8 477

 

10%

16%

18%

 

75%

22%

Totala intäkter

40 306

44 003

46 690

 

100%

100%

100%

 

9%

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsvaror och tjänster

24 298

26 427

28 723

 

 

 

 

 

9%

9%

Kapitalförslitning

5 497

5 841

5 963

 

 

 

 

 

6%

2%

Löner och kollektiva avgifter

2 167

1 915

1 982

 

 

 

 

 

-12%

3%

Arrende- och hyreskostnader

952

1 147

1 388

 

 

 

 

 

20%

21%

Nettoräntekostnader

3 495

3 026

2 851

 

 

 

 

 

-13%

-6%

Totala kostnader

36 409

38 356

40 906

 

 

 

 

 

5%

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsinkomst

3 897

5 647

5 785

 

 

 

 

 

45%

2%

* Fyraårsmedeltal