STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4.2 Direktersättningar av olika slag 1990 - 2004, femårsmedeltal. Miljoner kronor

4.2 Direct subsidies of different kinds1990 - 2004, 5 years averages. MSEK

Stödtyp

Femårsmedeltal (mkr)

 

 

Förändring

1990/ 94

1995/ 99

2000/ 04

 

 

90/94-95/99

95/99-00/04

Arealbidrag/ arealstöd

1 130

3 614

3 924

 

 

220%

9%

Djurbidrag

0

685

1 420

 

 

..

107%

Regionala stöd

0

904

849

 

 

..

-6%

Miljöstöd (gamla och nya)

126

1 547

2 257

 

 

1129%

46%

Övrigt

2 710

203

132

 

 

-93%

-35%

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

3 966

6 952

8 582

 

 

75%

23%

1) I övrigt ingår även de stöd som betalades ut före 1995 i samband med beslut om avreglering.