STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

4.3 Direktersättningar 1990 - 2004 per län, femårsmedeltal. Miljoner kronor

4.3 Direct subsidies 1990 - 2004 by county, 5 years averages. MSEK

Län

Femårsmedeltal (mkr)

 

 

Förändring

1990/ 94

1995/ 99

2000/ 04

 

 

90/94-95/99

95/99-00/04

Stockholms

80

193

216

 

 

141%

12%

Uppsala

164

343

399

 

 

109%

16%

Södermanlands

163

306

358

 

 

88%

17%

Östergötlands

305

584

714

 

 

91%

22%

Jönköpings 

213

244

362

 

 

15%

48%

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

109

139

200

 

 

28%

44%

Kalmar

287

347

513

 

 

21%

48%

Gotlands

148

196

267

 

 

32%

37%

Blekinge

62

79

112

 

 

26%

42%

Skåne

646

1 046

1 275

 

 

62%

22%

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

218

250

337

 

 

14%

35%

Västra Götalands 

688

1 088

1 379

 

 

58%

27%

Värmlands

114

246

314

 

 

115%

27%

Örebro

121

241

283

 

 

100%

17%

Västmanlands

115

267

306

 

 

132%

14%

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

90

168

209

 

 

86%

25%

Gävleborgs

102

240

270

 

 

134%

13%

Västernorrlands

73

199

221

 

 

173%

11%

Jämtlands

77

222

250

 

 

189%

13%

Västerbottens

111

330

348

 

 

198%

6%

Norrbottens

78

225

249

 

 

189%

11%

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

3 966

6 952

8 582

 

 

75%

23%