STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.3.a Åkerareal per län. Hektar

1.3.a Arable land by county. Hectare

Län

Areal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

95 086

89 996

89 070

84 417

 

-5%

-1%

-5%

Uppsala

159 071

152 903

152 293

149 264

 

-4%

0%

-2%

Södermanlands

137 881

132 233

130 868

128 073

 

-4%

-1%

-2%

Östergötlands

216 353

211 179

209 587

208 251

 

-2%

-1%

-1%

Jönköpings

92 585

93 190

94 767

90 577

 

1%

2%

-4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

56 603

55 730

53 965

50 325

 

-2%

-3%

-7%

Kalmar

131 417

130 820

128 854

125 947

 

0%

-2%

-2%

Gotlands

83 314

84 577

86 496

86 093

 

2%

2%

0%

Blekinge

36 322

35 838

34 669

32 268

 

-1%

-3%

-7%

Skåne

482 259

474 802

464 660

453 563

 

-2%

-2%

-2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

122 489

120 428

118 395

113 010

 

-2%

-2%

-5%

Västra Götalands

507 544

495 007

488 113

474 277

 

-2%

-1%

-3%

Värmlands

117 885

110 473

112 789

108 665

 

-6%

2%

-4%

Örebro

113 885

109 433

108 470

106 250

 

-4%

-1%

-2%

Västmanlands

131 119

123 904

124 189

122 687

 

-6%

0%

-1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

63 693

62 836

61 948

60 565

 

-1%

-1%

-2%

Gävleborgs

75 888

74 634

72 917

68 726

 

-2%

-2%

-6%

Västernorrlands

59 551

56 834

55 072

49 434

 

-5%

-3%

-10%

Jämtlands

44 803

45 270

44 649

41 562

 

1%

-1%

-7%

Västerbottens

81 510

77 487

74 486

70 171

 

-5%

-4%

-6%

Norrbottens

43 853

42 503

40 672

36 517

 

-3%

-4%

-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

2 853 116

2 780 077

2 746 929

2 660 643

 

-3%

-1%

-3%

1 Arealer i Habo och Mullsjö kommuner redovisas i Västra Götalands län före 1998 och i Jönköpings län därefter.