STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.3.b Åkerareal per stödområde. Hektar

1.3.b Arable land by less favoured area. Hectare

Stödområde

Areal

 

Förändring under perioden

1990

1994

1999

2004

 

1991 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stödområde 1

33 399

33 007

29 660

25 344

 

-1%

-10%

-15%

Stödområde 2a

137 831

134 838

132 636

124 867

 

-2%

-2%

-6%

Stödområde 2b

89 659

87 307

84 947

77 914

 

-3%

-3%

-8%

Stödområde 3

75 195

74 016

73 214

70 003

 

-2%

-1%

-4%

Stödområde 4

178 506

171 152

173 034

167 435

 

-4%

1%

-3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 5a

14 694

13 740

11 831

10 437

 

0%

-5%

3%

Stödområde 5b

15 725

14 790

13 360

11 797

 

-1%

-2%

-3%

Stödområde 5c

4 468

4 265

4 006

3 973

 

-4%

-2%

2%

Övriga riket

34 943

32 826

29 542

24 057

 

-3%

0%

-4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

2 844 592

2 780 077

2 746 929

2 660 643

 

-2%

-1%

-3%