STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.3.c Åkerareal per storleksgrupp jordbruksföretag. Hektar

1.3.c Arable land by size of holding. Hectare

Storleksgrupp, ha

Areal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

2,1

- 5,0

59 072

52 400

43 524

33 309

 

-11%

-17%

-23%

5,1

- 10,0

149 610

136 062

114 858

82 729

 

-9%

-16%

-28%

10,1

- 20,0

317 649

283 568

244 007

187 156

 

-11%

-14%

-23%

20,1

- 30,0

314 129

269 596

230 210

182 011

 

-14%

-15%

-21%

30,1

- 50,0

568 699

516 010

448 199

353 872

 

-9%

-13%

-21%

50,1

- 100,0

773 586

773 388

762 368

695 217

 

0%

-1%

-9%

100,1

-

670 371

749 053

903 765

1 126 349

 

12%

21%

25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

2 853 116

2 780 077

2 746 929

2 660 643

 

-3%

-1%

-3%