STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2005:5

 

Svenskt jordbruk under 10 år i EU

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifKartor pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.3.d Genomsnittlig åkerareal per företag och län. Hektar

1.3.d Average arable land by holdings and county. Hectare

Län

Areal

 

Förändring under perioden

1989

1994

1999

2004

 

1990 - 94

1995 - 99

2000 - 04

Stockholms

49

48

47

52

 

-3%

-1%

9%

Uppsala

50

50

53

59

 

1%

5%

12%

Södermanlands

59

58

60

65

 

0%

2%

8%

Östergötlands

50

52

55

62

 

4%

5%

13%

Jönköpings

18

20

22

25

 

10%

10%

12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15

17

19

21

 

9%

12%

11%

Kalmar

30

32

36

39

 

10%

10%

9%

Gotlands

36

40

46

54

 

11%

15%

16%

Blekinge

20

21

23

25

 

6%

7%

10%

Skåne

37

39

45

52

 

7%

15%

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

24

26

29

34

 

8%

11%

16%

Västra Götalands

26

27

30

35

 

6%

9%

16%

Värmlands

23

24

26

32

 

5%

8%

24%

Örebro

39

39

40

45

 

0%

5%

11%

Västmanlands

50

50

51

59

 

1%

2%

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

21

23

26

29

 

9%

11%

14%

Gävleborgs

20

22

24

28

 

7%

11%

18%

Västernorrlands

16

17

19

27

 

9%

11%

40%

Jämtlands

15

17

20

27

 

14%

21%

33%

Västerbottens

17

19

23

32

 

12%

17%

40%

Norrbottens

18

19

21

29

 

7%

12%

36%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

29

31

34

40

 

7%

11%

18%